زرد آلویی دارم که بوی بهشت می دهد!

دیروز زردآلو رو نوبر کردم...


دیروز میلاد 8-9 ساله ای زردآلویی به من داد که بوی بهشت میداد...


دیروز بوی زردآلو رو تا توی قلبم کشیدم و خنکی بهشت رو حس کردم...


دیروز میلاد یکی از سه زرد آلویی رو که هزار تومن براشون داده بود به من داد و برام لبخند هم زد حتی..


دیروز میلاد که فرستاده ایست از سمت کسی که نمیدانم کیست به من ساعت ها لبخند و یه فال حافظ هم داد...

 

 

 

دیروز از کافه تا چهار راه ولیعصر رو فقط به میلاد فکر کردم و خوب بودنش... از چهارراه ولیعصر تا الان رو هم به زردآلوی بهشتی...

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
نسرین

پس الان قلبت بوی بهش گرفته [لبخند]