کمربند

" بستن کمربند ایمنی اهمیت دادن به ادامه ی زندگیست."

روی یکی از تیر های چراغ وسط بلوار نوشته بود.

تو تاکسی بودم.

کمربندم رو باز کردم.

/ 1 نظر / 13 بازدید
مازیار

میبستی هم به احتمال زیاد کار نمی کرد :دی