برگشتم..

اینجای زندگیم کم بود..
برگشتم..

/ 2 نظر / 23 بازدید
Alive

یاد زردآلوی میلاد افتادم.. ته دلم خوشحال شدم یه جایی بوده که ثبتش کردم اونروز رو...